Metody, zastosowanie i korzyści badań nieniszczących

Foreign Content

Badania nieniszczące

Badania nieniszczące (z ang. Non Destructive Testing – NDT) to grupa metod badawczych, które dostarczają informacji o własnościach materiału urządzeń i konstrukcji w celu dokonywania oceny trwałości materiału, jakości wykonania oraz bezpiecznego eksploatowania obiektu.

Najistotniejszą zaletą badań NDT jest możliwość otrzymania parametrów i detalicznego opisu fizycznego badanego materiału na każdym etapie produkcji. Ponadto, nie wpływają one w istotny sposób na właściwości strukturalne i powierzchniowe sprawdzanego obiektu.

Wysokiej jakości badania nieniszczące przeprowadzane są w https://www.poetonpolska.pl/badania-nieniszczace-ndt/.

Zaawansowane badania nieniszczące NDT - DEKRA

Fotografia

Metody

Do 10 podstawowych metod badań nieniszczących należą:

 1. Badania penetracyjne (PT)
 2. Badania radiograficzne (RT)
 3. Badania tensometryczne (ST)
 4. Badania ultradźwiękowe (UT)
 5. Badania wizualne (VT)
 6. Badania emisją akustyczną (AT)
 7. Badania prądami wirowymi (ET)
 8. Badania termograficzne w podczerwieni (TT)
 9. Badania szczelności (LT)
 10. Badania magnetyczno-proszkowe (MT)

Zastosowanie

Powyższe metody mogą być stosowane:

 • w czasie prób modeli i badań nad prototypem,
 • do kontroli materiałów wejściowych (np. pod względem występowania rozwarstwień),
 • do monitorowania działań międzyoperacyjnych – jakość, kontrola i nadzór produkcji (np. dla półwyrobów),
 • do sprawdzenia prawidłowości procesu (np. spawania, obróbki cieplnej),
 • do kontroli ostatecznej/odbiorczej (np. kontrola montażu),
 • w czasie eksploatacji (nadzór, kontrola działania, plany remontów).

Podsumowując, metody te mają na celu kontrole jakości produkcji, ustalenie stanu technicznego lub wyznaczanie obszarów zmian wymaganych do uzyskania gotowego do technicznej eksploatacji obiektu.

Badania ultradźwiękowe wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami lub zgodnie z normami wskazanymi przez Państwa. Badania ultradźwiękowe przeprowadzane są przez certyfikowany i wykwalifikowany personel naszego Laboratorium.
Do badań ultradźwiękowych stosujemy defektoskopy ultradźwiękowe firm KRAUTKRAMER, STARMANS oraz odpowiednie głowice renomowanych producentów.
Wykonujemy ultradźwiękowe pomiary grubości przy użyciu grubościomierza ultradźwiękowego DAKOTA MVX, którego główną zaletą jest możliwość pomiaru grubości przez powłoki malarskie.

Fotografia

Nie należy zapominać, iż ważnymi elementami badań są ich jakość i wiarygodność.  Mają one wpływ na prawidłową interpretację wyników przez operatora. To od niego w największym stopniu zależy ich ocena. Pozostałymi czynnikami oddziałującymi na otrzymane rezultaty są aparatura, warunki i parametry badań nieniszczących, a także przygotowanie obiektu i wybór obszarów do badań oraz kryteria odbioru.

Korzyści:

 • oszczędności uzyskane w wyniku eliminacji z procesu produkcji półwyrobów lub elementów wadliwych,
 • mniejsza liczba awarii urządzeń,
 • podwyższona jednorodność, a tym samym porównywalna jakość wyrobów.
 •  
Written by suNCh8

Leave a Reply